Anphacook

Founder | Inox Gia Dụng

“Thành công bắt đầu không phải điều kiện tốt hay thời cơ tốt, mà nó bắt đầu từ ý nghĩ tốt cho mục tiêu và hành động tập trung. Kết nối hôm nay, để ngày mai còn ngồi tâm sự lại!”

  Hãy giúp chúng tôi biết thêm về bạn!

  Thông tin chính xác, sẽ giúp Anphacook & Bạn kết nối công việc nhanh hơn. Chúng ta cùng về 1 Team phát triển công việc nhé!

  ---

  Họ & Tên:

  Ảnh cá nhân [Anphacook sẽ giúp bạn tạo 1 Curriculum Vitae]

  Giới tính:

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Nơi sinh [Nguyên Quán]

  Tình trạng hôn nhân:

  Địa chỉ liên hệ:

  Điện thoại:

  Email:

  Chuyên môn & Bằng cấp

  Chuyên môn & Bằng cấp [Nếu có]

  1 Câu ngắn giới thiệu về bạn sẽ là:

  Điều gì giúp bạn tự tin nhất?

  Điều gì ở nơi bạn chưa tự tin?

  Tình trạng làm việc hiện tại?

  Số năm kinh nghiệm làm việc:

  Vị trí ứng tuyển làm việc tại Anphacook:

  Hình thức làm việc:

  Điều gì quan trọng giúp bạn làm việc mỗi ngày?

  Bạn có điều gì làm cho chúng tôi tin rằng bạn là ứng viên tốt nhất và phù hợp ngay vị trí?

  Bạn nhìn thấy mình đứng ở đâu trong công ty 5 năm tới?

  Mức lương mong muốn:

  Thông tin trao đổi với Anphacook:

  Theo bạn, công việc tốt sẽ là công việc như thế nào?

  Và một cuộc sống hạnh phúc, cần những điều gì?

  Bạn có thể đi công tác?

  Thời gian có thể bắt đầu làm việc tại Anphacook:

  Bạn đã biết thông tin tuyển dụng này từ đâu, hãy giúp Nhân sự Anphacook cập nhật nhé ?

  Anphacook

  Founder | Inox Gia Dụng

  “Thành công bắt đầu không phải điều kiện tốt hay thời cơ tốt, mà nó bắt đầu từ ý nghĩ tốt cho mục tiêu và bạn tập trung hành động. Kết nối ngày hôm nay, để ngày mai còn ngồi tâm sự lại!”